Ministerul Educației

 

    Școala Gimnazială „Székely Mózes” Általános Iskola

Lueta                                                                                                                                                      Lövéte

                                                                                                      Tel/fax 0266-220726

                        www.szekelymozes.ro Nr. 1102, RO-537140               e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
ANUL ŞCOLAR 2021/2022


Nr. ……………………………

CUPRINS

INFORMAȚII GENERALE……………………………………………………………………………...3

INFORMAȚII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI……………………………………………….4

INFORMAȚII PRIVIND RESURSELE UMANE…………………………………………………...6

INFORMAȚII PRIVIND SPAȚIILE ȘCOLARE…………………………………………………….8

INFORMAȚII PRIVIND DURATA MEDIE UNEI ZI ŞCOLARE PENTRU ELEVI / CADRE DIDACTICE……………………………………………………………………………………..9

INDICATORI ECONOMICI…………………………………………………………………………….9

DIMENSIUNI CALITATIVE ALE PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV…………….10

RESURSE UMANE................................................................................................................16

ACTIVITĂȚI PROPUSE……………………………………………………………………………….17


INFORMAȚII GENERALE

SCURT ISTORIC

În comuna Lueta în secolul al XVII-lea, deja funcţiona o şcoală lângă parohia catolică. Au funcţionat mai multe şcoli pe raza comunei: Şcoala confesională romano-catolică, Şcoala primară Lueta-Centru, Şcoala primară Lueta-Sat, Şcoala primară Chitui-Băi, Şcoala primară Chirui-Colţ.

În prezent funcţionează numai două şcoli şi două grădiniţe.

Denumirea şcolii: Şcoala Gimnazială „Székely Mózes”

Adresa şcolii: LUETA, nr.1102

Telefon: 0266 – 220726

Adresa e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

www.szekelymozes.ro

Director: Mag Ottilia

Date statistice:

Şcoala Gimnazială „Székely Mózes” cu clasele pregătitoare–VIII

 

 • ·caracteristicile clădirilor

–anul construcţiei:

–corpul A: 1963

–corpul B: 1968

–corpul C: 1987

–corpul D: 1938

-          Grădiniţa cu program prelungit (GPD): 2019

–anul renovării:

–corpul C: 2005-2006

–corpul A: 2006-2007

–corpul B: 2009-2015

–corpul D: 2008-2009

 • ·structuri:

–Şcoala primară (corpul B cu cl preg.-IV şi Grădiniţa)

–Grădinița Pósfalu (corpul D )

-          Grădiniţa cu Program Prelungit (GPD)


INFORMAȚII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI

 • ·număr de grupe / clase

-ciclul preşcolar

grupa mică

grupa mijlocie

grupa mare

mixtă

1

1

1

1

 

-ciclul primar

pregătitoare

cl. I.

cl.a II-a

cl.a III-a

cl.a IV-a

2

1

1

1

1

 

-ciclul gimnazial

cl. a V-a

cl.a VI-a

cl.a VII-a

cl.a VIII-a

2

1

1

2

 

 • ·efective de grupe / clase

-ciclul preşcolar

grupa mică

grupa mijlocie

grupa mare

mixtă

21

26

25

14

 

-ciclul primar

pregătitoare

cl. I.

cl.a II-a

cl.a III-a

cl.a IV-a

33

19

21

26

28

 

-ciclul gimnazial

cl. a V-a

cl.a VI-a

cl.a VII-a

cl.a VIII-a

43

20

29

36

 

 • populaţia unităţii
   

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Preșcolar

69

88

62

75

90

86

Ciclul primar

146

126

125

135

145

127

Ciclul gimnazial

138

109

143

116

105

128

 

 


INFORMAȚII PRIVIND RESURSELE UMANE

-calitatea personalului didactic

Personal didactic

Titular

Pensionar

Suplinitor calificat

Suplinitor necalificat

Educatoare

4

0

1

0

Învăţători

6

0

0

0

Profesori

9

1

5

0

-personal didactic–auxiliar

Personal didactic-auxiliar

Normă întreagă

Normă parţială

Secretar

0

1

Administrator financiar

1

0

Administrator patrimoniu

0

1

Bibliotecar

0

0

-personal nedidactic

Personal nedidactic

Normă întreagă

Normă parţială

Îngrijitori

3

0

Muncitori

1

0

Şofer

0

1

 

 

 • ·personalul unităţii
   

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Personal didactic

25

23

25

23

23

26

Personal didactic-auxiliar

2

2

2

2

2

2

Personal nedidactic

5

5

5

5

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ·calitatea personalului didactic
   

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

 Titular

 

20

20

19

19

19

19

Suplinitor calificat

3

3

6

4

4

6

Suplinitor necalificat

2

0

1

0

0

0

Pensionar

 

0

0

0

0

0

1

 

 

         


INFORMAȚII PRIVIND SPAȚIILE ȘCOLARE

-spaţii de activităţi:

 

Spaţii

Corpul A

Corpul B

Corpul C

Corpul D

GPD

Săli de grupe

0

2

0

1

1

Săli de clasă

6

6

0

0

0

Sala de Ch-F-I

1

0

0

0

0

Sala C.D.J

0

0

1

0

0

Sala de sport

0

0

1

0

0

Cancelarie

1

1

1

1

1

Biroul director

1

0

0

0

0

Secretariat

1

0

0

0

0

Contabilitate

1

0

0

0

0

Sertar de chimie–fizică

1

0

0

0

0

Bibliotecă şcolară

0

1

0

0

0

Depozit

0

1

0

0

0

Atelier pentru reparaţii

0

0

0

0

0

Puncte igienico–sanitare

1

3

1

1

1

 


INFORMAȚII PRIVIND DURATA MEDIE UNEI ZI ŞCOLARE PENTRU ELEVI / CADRE DIDACTICE

-ciclul preșcolar: 5 ore

-ciclul primar: 4,76 ore

-ciclul gimnazial: 6,30 ore

 

INDICATORI ECONOMICI

 • salariul mediu a unei persoane (didactic şi nedidactic) din unitate într-o lună: 3540 lei
 • cheltuiala medie pentru încălzirea unei încăperi (grupă/clasă) din unitate într-un an: 318 lei
 • cheltuiala medie pentru iluminatul unei încăperi (grupă/clasă) din unitate într-un an: 853 lei

DIMENSIUNI CALITATIVE ALE PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV

Rezultatele obţinute la învăţătură

 • ·ciclul primar

–promovabilitate: 100%

–repetenţie: 0%

Limbă și comunicare

NS

S

B

FB

2021-2022 semestrul I.

0

4

23

67

2021-2022 semestrul II.

0

4

19

71

         

Matematică şi ştiinţe

NS

S

B

FB

2021-2022 semestrul I.

0

3

27

64

2021-2022 semestrul II.

0

0

16

78

         

Educaţie fizică, arte, tehnologii

NS

S

B

FB

2021-2022 semestrul I.

0

0

0

127

2021-2022 semestrul II.

0

0

0

127

         

Om şi societate

NS

S

B

FB

2021-2022 semestrul I.

0

0

8

86

2021-2022 semestrul II.

0

0

2

92

 • ·ciclulu gimnazial

–promovabilitate: 100 %

–repetenţie: 0 %

Elevi înscriși la început de an

Elevi rămași la sfârșitul anului

Elevi promovați

Din care: Promovați pe medii:

Repetenți

5-6.99

7-8.99

9-10

127

128

128

1

58

69

0

Corigenții au lipsuri în competențele de citire scriere și numerare. Profesorii s-au preocupat cu ei diferențiat. Părinții elevilor au fost înștiințați din timp de situațiile lor la învățătură.

Nota la purtare nu au fost scăzută.

                  


Pe parcursul anului școlar nu am avut multe probleme din cauza absențelor. Absențele acumulate de elevi se datorează bolilor ce au apărut.

 

Nr. Elevi

Nr absente

Motivate

Nr prescolari

86

67

67

Nr elevi 0-IV

127

209

209

Nr elevi gimnazial

128

352

276

Rezultatele la examenele naționale:

 1. Rezultatele Simulării Examenului Național la clasa a VIII-a, sesiunea aprilie 2022:

Disciplina

Nr.elevi prezenţi

Nr.elevi absenţi

Nr.note sub 5

Nr.note 5-5,99

Nr.note 6-6,99

Nr.note 7-7,99

Nr.note 8-8,99

Nr.note 9-9,99

Nr.note 10

Lb. rom.

34

2

20

7

4

3

0

0

0

Matematică

34

0

17

11

3

3

0

0

0

Lb. magh.

34

2

6

4

10

6

7

1

0

 1. Rezultatele Examenului Național la clasa a VIII-a, în sesiunea iunie 2022:

Disciplina

Nr.elevi prezenţi

Nr.elevi absenţi

Nr.note sub 5

Nr.note 5-5,99

Nr.note 6-6,99

Nr.note 7-7,99

Nr.note 8-8,99

Nr.note 9-9,99

Nr.note 10

Lb. rom.

35

0

16

11

6

2

0

0

0

Lb. magh.

35

0

1

3

4

15

11

1

0

Matematică

35

0

15

11

4

5

0

0

0


 


 Situaţia mediei de admitere a elevilor din clasa a VIII-a din anul şcolar actual:

Media admitere 2022

<4

0

4<m<5

0

5<m<6

8

6<m<7

15

7<m<8

8

8<m<9

4

9<

0

Obs.Sunt incluşi 35 de elevi, cele care au susţinut Evaluarea Naţională, pentru care s-a calculat medie de admitere

               


Situaţia privind continuarea studiilor de către absolvenţii unităţi

Anul școlar

Învățământul profesional

Liceu teoretic

Liceu vocațional

Liceu tehnic

Liceu tehnologic special

2017-2018

65%

10%

10%

15%

 

2018-2019

29%

13%

8%

50%

 

2019-2020

35%

22%

6%

37%

 

2020-2021

42%

26%

0%

32%

 

2021-2022

27%

6%

6%

58%

3%

Față de anul școlar precedent a scăzut numărul elevilor înscriși în învăţământ profesional, ca urmare a creşterii celor înscrişi în licee tehnice. Anul acesta avem o absolventă care va continua studiile în cadrul învăţământului special.

RESURSA UMANĂ

Categoria de personal

Funcția

Normă

Didactic

Director

1

Profesor lb.și lit. Română

1.33

Profesor lb.și lit. Maghiară

1.33

Profesor lb. Engleză

1.11

Profesor lb. Latină

0.05

Porfesor matematică

1.33

profesor fizică

0.44

profesor chimie

0.33

Profesor biologie

0.44

Profesor cultură civică

0.33

Profesor istorie

0.66

Profesor geografie

0.44

Profesor religie

0.66

Profesor ed. Plastică

0.33

Profesor ed. Muzicală

0.33

Profesor ed. Fizică

1.33

profesor tehnologică

0.33

orele opționale

0.33

Consiliere și orientare

0.33

TIC

0.33

Învățător/institutori

6

Educatoare

5

Total norme didactice

23.76

Didactic-auxiliar

Administrator financiar treapta I(Contabil-șef)

1

Bibliotecar

0

Secretar

0.5

Total norme didactic-auxiliare

1.5

Nedidactic

Îngrijitoare

3

Șofer

0.5

Muncitori

1

Administrator

0.5

Total nedidactic

5

ACTIVITĂȚI PROPUSE

Obiective prioritare au vizat:

 • Asigurarea condiţiilor pentru deschiderea şi desfăşurarea cursurilor la început de an şcolar.
 • Şcolarizarea şi menţinerea la cursuri a tuturor copiilor.
 • Perfecţionarea procesului de predare-învăţare.
 • Îmbunătăţirea pregătirii profesionale a cadrelor didactice.
 • Creşterea eficienţei activităţilor educative desfăşurate cu elevii.
 • Creşterea eficienţei activităţii de îndrumare şi control.
 • Dezvoltarea bazei didactico-materiale.
 • Colaborarea şcolii cu familia.
 • Îmbunătăţirea activităţii colectivului auxiliar.
 • Creşterea prestigiului unităţii

           

            Domeniul: Curriculum

       Elaborarea planificărilor didactice conform programelor şcolare în vigoare.

       Elaborarea proiectului activităţii extraşcolare şi al concursurilor pe şcoală.

       Procurarea programelor pentru fiecare nivel de învățământ (preșcolar, școlar, gimnazial)   
       aprobate. Asigurarea manualelor necesare.

       Asigurarea materialelor didactice.

       Asigurarea cadrului necesar şi a bazei logistice pentru activităţile extraşcolare şi concursuri
       şcolare.

       Structurarea orarului şcolii cu respectarea cerinţelor psihopedagogice.

       Monitorizarea ofertei educaţionale a şcolii în acord cu indicatorii de performanţă stabilite în
       urma diferitelor forme de inspecţii.

       Evaluarea ofertei educaţionale şi a performanţelor educaţionale.

       Asigurarea organizării şi desfășurării tezelor naţionale cu subiect unic.

       Asigurarea înscrierilor în licee şi şcoli de arte şi meserii.

       Întocmirea documentelor şi a rapoartelor.

       Arhivarea şi păstrarea documentelor.

       Asigurarea caracterului stimulativ şi fundamentarea dezvoltărilor locale de curriculum.

       Încurajarea, consemnarea şi transmiterea către cei în drept a dezvoltării curriculare

       Asigurarea înscrierilor la diferite formări profesionale

       Organizarea colectivelor de lucru şi a echipelor de proiect

       Asigurarea coerenţei între curriculumul naţional şi dezvoltării regionale locale

       Asigurarea coordonării între diferitele discipline

 

Domeniul: Resurse umane

      Elaborarea proiectului de dezvoltare a resurselor umane.

      Realizarea procedurilor de ocupare a posturilor.

      Realizarea cuprinderii copiilor în grupe / clase.

      Asigurarea vizelor medicale şi de protecţia muncii.

      Încheierea contractelor de muncă cu personalul unităţii.

      Întocmirea documentelor necesare funcţionării conform legilor în vigoare.

      Efectuarea asistențelor la ore.

      Evaluarea personalului unităţii.

      Stimularea prin mijloace materiale şi morale a formării şi dezvoltării profesionale.

      Asigurare cadrului instituţional pentru participarea personalului în sistemul decizional.

      Realizarea unui sistem intern de comunicare rapid, eficient şi transparent.

      Formarea continuă generală şi consiliere generală.

      Rezolvarea rapidă, transparentă şi eficientă a conflictelor din interiorul colectivului şcolar.

 

    Domeniul: Resurse materiale

     Elaborarea proiectului de buget.

     Identificarea surselor extrabugetare.

     Achiziţionarea materialelor conform bugetului aprobat.

     Repartizarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar achiziţionate conform planificării.

     Corectitudinea execuţiei bugetare.

     Alocarea burselor, abonamentelor.

     Asigurarea condiţiilor necesare privind iluminatul, încălzirea.

     Realizarea planului de cheltuieli.

     Arhivarea şi păstrarea documentelor financiare.

     Asigurarea mediului de lucru modern.

     Asigurare transparenţei elaborării şi execuţiei bugetare.

     Asigurare formării specifice pentru personalul financiar şi administrativ.

     Formarea echipei personalului administrativ.

     Alegerea celor mai bune condiţii financiare pentru execuţia bugetară.

 

    Domeniul: Dezvoltarea organizaţională, relaţii sistematice şi relaţii comunitare

    Identificarea nevoilor de educaţie ale comunităţii locale.

    Elaborarea planurilor de dezvoltare.

    Colaborarea cu autorităţile locale.

    Stabilirea legăturilor cu autorităţile locale, agenţi economici, biserica.

    Stabilirea legăturilor cu organele de poliţie, pompieri.

    Organizarea asigurării şi evaluării a calităţii.

    Întocmirea raportului de activitate.

    Asigurare spaţiului logistic.

    Implicarea reprezentatului sindical în procesul decizional.

    Organizarea de întâlniri cu reprezentanţi ai diferitelor sfere.

    Forme de pregătire pentru comunitate.

    Organizarea unor echipe de lucru cu şcoala înfrăţită.

    Stabilirea condiţiilor de sprijin comunitar.


       Activități de perfecționare a cadrelor didactice în vederea creșterii calității în școală (sem. I)

Denumire activitate perfecționare

Numele și prenumele participant

Organizator

Specializarea

Document doveditor

Observații

„Start csomag” autizmus spektrum zavarral küzdő gyereket befogadó óvodák számára

András Angella

Határtalanul az autista gyerm. Egyesület

educatoare

diplomă de participare

 

„Start csomag” autizmus spektrum zavarral küzdő gyereket befogadó óvodák számára

Török-Lázár Anna

Határtalanul az autista gyerm. Egyesület

educatoare

diplomă de participare

 

Hátrányos helyzetű gyermekek pedagógiája

Török-Lázár Anna

SZEGEPI

cadru didcatic

adeverință

 

A magyar iskola, mint érték

Török-Lázár Anna

SZMPSZ

cadru didcatic

adeverință

 

Prevenirea bullingului din școli în mediul online și offline

Török-Lázár Anna

CCD

cadru didcatic

adeverință

 

Educația pentru Starea de Bine

Török-Lázár Anna

Fundația Transylvania College

cadru didcatic

adeverință

 

Orizonturi inovative pentru o școlaă care învață-profesori, elevi, părinți

Török-Lázár Anna

CCD,HR

cadru didcatic

adeverință

 

Így tedd rá!Advent  2021

Török-Lázár Anna

Rákóczi Szövetség

educatoare

diplomă de participare

 

Motiváció és az iskolai siker

Török-Lázár Anna

Consiliul  Județean HR, UPF

cadru didcatic

diplomă de participare

 

Így tedd rá!Advent  2021

Szőcs Edith

Rákóczi Szövetség

educatoare

diplomă de participare

 

Universul senzorial

Szőcs Edith

Grădinița Aranyalma din M-Ciuc

educatoare

diplomă de participare

 

Metode eficientizare a predării la distanță prin utilizarea resurselor digitale

Szőcs Edith

Centru pentru formare continuă în limba maghiară

educatoare

adeverință(în curs)

 

Cerc metodic

György Regina

Szikszai Berta

Mag Ottilia

András Szilvia

Mihály Julianna

András Mónika-Mária

Învățătorii Șc.Gimn.”Székely Mózes”

învățători

 

 

CRED-creatori de educație

Szikszai Berta

CCD M-Ciuc

învățător

Certificat CCD

 

Cerc metodic

György Gabriella

ISJHR

profesor de religie

 

 

CRED- Curriculum relevant educaţie deschisă pentru toţi

György Gabriella

ME

profesor de religie

 

 

Cerc metodic

Orosz Emese Ramona

ISJHR

profesor de biologie

 

 

Cerc metodic

Molnár Juliánna

ISJHR

profesor de matematică

 

 

Cerc metodic

Benedek Emőke

ISJHR

profesor de limba engleză

 

 

Form.prof. ”Ugorjunk fejest a nyelvtantanításba!”

Benedek Emőke

Szikszai Tünde-Gyöngyvér

SZÉK

profesor de limba engleză

 

 

Consfătuire județeană

Szikszai Tünde-Gyöngyvér

ISJHR

profesor de limba română

 

 

Cerc metodic

Szikszai Tünde-Gyöngyvér

ISJHR

profesor de limba română

 

 

Consfătuire județeană

Silye Erika

ISJHR

profesor de limba română

 

 

Cerc metodic

Silye Erika

ISJHR

profesor de limba română

 

 

Motiváció és az iskolai siker

Silye Erika

Consiliul  Județean HR, UPF

profesor de limba română

diplomă de participare

 

Metode eficientizare a predării la distanță prin utilizarea resurselor digitale

Silye Erika

Centru pentru formare continuă în limba maghiară

profesor de limba română

adeverință(în curs)

 

 Activități și concursuri pentru creştrea prestigiului şcolii (sem.I)

Denumire activitate / concurs

Numele și prenumele organizator, participant

Organizator

Locul

Clasa /gupa

Număr participanți

Premii

Serbarea MIKULAS

András Emilia

Egyed Tünde

Grădinița Lueta

Grădinița Lueta

mică

21

 

Proiect de Crăciun

András Emilia

Egyed Tünde

Grădinița Lueta

Grădinița Lueta

mică

21

 

Proiect preșcolar din  Kárpát-medence „Bábozzunk együtt”

András Angella

 

Grădinița

mijlocie

26

Diplomă de participare

Concurs de desen

Török-Lázár      Anna

Scriitorul Bartos Erika

Grădiniță

mare

15

Desene colorate cu semnătura scriitorului

Ziua jocurilor rurale

Török-Lázár      Anna

Balatoni Katalin

Grădinița

mare

25

Diplomă de participare

Ziua poveștilor maghiare-7 încercări

Török-Lázár      Anna

Magyarra hangolva (Dóczi Ilona)

Grădiniță

mare

25

diplomă

Ziua poveștilor maghiare-7 încercări

Szőcs Edith

Magyarra hangolva (Dóczi Ilona)

Grădiniță Minereni

mixtă

10

diplomă

Concurs de poveste

György Regina

Szikszai Berta

Mag Ottilia

András Szilvia

Mihály Julianna

András Mónika-Mária

Învățătoarele școlii primare

Școala Primară

clasele O-IV

12

premii

Serbarea Mikulas

György Regina

 

Școala Primară

clasa O. A

16

 

Serbarea Mikulas

Szikszai Berta

 

Școala Primară

clasa O.B

16

 

Pe urmele lui Orban Balazs

Mag Ottilia

 

Șc. Gimn. „Orbán Balázs”

Școala Primară

clasa I

5

premii de participare, premiu special

         Săptămâna deschisă

Mag Ottilia

Mag Ottilia

Școala Primară

clasa I

14

 

Excursie

Mag Ottilia

Mag Ottilia

Școala Primară

clasa I

40

 

Pregătire de Crăciun

Mag Ottilia

Mag Ottilia

Școala Primară

clasa I

40

 

Pe urmele lui Orban Balazs

András Szilvia

 

Șc. Gimn. „Orbán Balázs”

Școala Primară

clasa II

4

premii de participare, premiul III

 Corespondența cu revista Napsugar

András Szilvia

 

 

Școala Primară

clasa II

21

 

Serbare de Crăciun

András Szilvia

 

András Szilvia

Școala Primară

clasa II

21

 

Concursul Aripilor (de cuvinte, de povești, de număr și de vânt)

András Szilvia

 

Fundația Piticot

Școala Primară

clasa II

8

 

Pe urmele lui Orban Balazs

Mihály Julianna

 

Șc. Gimn. „Orbán Balázs”

Școala Primară

clasa III

3

premii de participare, premiul III

Povești maghiare în imagini

Mihály Julianna

 

Centrul din Sărmaș

Școala Primară

clasa III

26

premii de participare

Szólj szám!-concurs de limbă maternă

Mihály Julianna

 

Redacția Napsugar

Școala Primară

clasa III

26

 

Concursul Aripilor (de cuvinte, de povești, de număr și de vânt)

Mihály Julianna

 

Fundația Piticot

Școala Primară

clasa III

 

 

  Educația de înot

András Mónika-Mária

Asociația Părinților din Lueta

Școala Primară

clasa IV

27

 

Concursurile din revista Napsugar

András Mónika-Mária

Revista Napsugar

Școala Primară

clasa IV

28

 

Serbare de Crăciun

András Mónika-Mária

András Mónika-Mária

Școala Primară

clasa IV

28

 

Concursul Aripilor (de cuvinte, de povești, de număr și de vânt)

András  András Mónika-Mária

 

Fundația Piticot

Școala Primară

clasa IV

10

 

VI.Concursul Mikulas

Demeter Emil

Demeter Emil

Șc. Gimn. „ Székely Mózes”

clasele V-VIII

35

Premii

Concursul „Táj, ember,történet”

Gáspár Botond

Biblioteca Judeteana ”Kájoni János

Șc. Gimn. „ Székely Mózes”

clasa V

6

 

Adeventi gyertyagyújtás

György Gabriella

György Gabriella

Biseri

clasele V-VIII

20

 

Karácsonyi pásztorjáték

György Gabriella

György Gabriella

Biserică

clasa VIII

33

 

Activități de perfecționare a cadrelor didactice în vederea creșterii calității în școală (sem.II)

Denumire activitate perfecționare

Numele și prenumele participant

Organizator

Specializarea

Document doveditor

Observații

Cerc metodic

Szikszai Tünde

Manuela Nicoleta Stânga

Limba și iteratura română

-

-

Cerc metodic

Molnár Juliánna

ISJHR

Matematică

-

-

A román nyelv eljósajátítását megkönnyítő játékok

Egyed Tünde

CCD Harghita

-

Adeverință

-

Szakmai percek képzősorozat

András Angella

ISJHR – Márton Adél

Educatoare

Adeverință

-

Metode de eficientizare a predării la distanță prin utilizarea resurselor digitale

András Angella

Centrul pentru formare continuă în lb. magh.

Cadre didactice

Document atestat

-

Szakmai Percek képzősorozat

Török-Lázár Anna

ISJHR – Márton Adél

Educatoare

Adeverință

-

Metode de eficientizare a predării la distanță prin utilizarea resurselor digitale

Török-Lázár Anna

Centrul pentru formare continuă în lb. magh.

Cadre didactice

Document atestat

-

Pozitív pszichológia a nevelésben

Török-Lázár Anna

CCD Harghita

Cadre didactice

Adeverință

-

Educație bazate pe valori creștine

Török-Lázár Anna

Asociația Vadvirag

Cadre didactice

Adeverință

-

Provocări și soluții în secolul al 21-le

Török-Lázár Anna

UBB Cluj-Napoca

Cadre didactice

Adeverință

-

Szakmai percek képzősorozat

Szőcs Edith

ISJHR – Márton Adél

Educatoare

Adeverință

-

Metode de eficientizare a predării la distanță prin utilizarea resurselor digitale

Szőcs Edith

Centrul pentru formare continuă în lb. magh.

Cadre didactice

Document atestat

-

Lelki egészségnevelés művészetek célból

Szőcs Edith

Nárcisz Napköziközpont

Cadre didactice

Adeverință

-

Cerc Metodic

György Regina

Szikszai Berta

András Szilvia

Mag Ottilia

Mihály Julianna

András Mónika-Mária

Școala Gimnazială Székely Mózes

Învățători

-

-

Cerc Metodic

György Gabriella

Török Edit

Religie

-

-

A digitális versenyzés kihívásai

Egyed Emilia

Károli Gáspár Ref. Egyetem

Magyar nyelv és irodalom

Adeverință

-

A közmondások, a szólások és a szóláshasonlatok a beszédművelés tantásában

Egyed Emilia

Károli Gáspár Ref. Egyetem

Magyar nyelv és irodalom

Adeverință

-

Problematikus területek a magyar helyesírásban

Egyed Emilia

Károli Gáspár Ref. Egyetem

Magyar nyelv és irodalom

Adeverință

-

Modern eszközök a digitális oktatásban

Benedek Emőke

CCD Harghita

Cadre didactice

-

În curs de derulare

Activități și concursuri pentru creştrea prestigiului şcolii (sem.II)

Denumire activitate / concurs

Numele și prenumele organizator, participant

Organizator

Locul

Clasa /gupa

Număr participanți

Premii

Farsangi bál

András Emilia

Szülők, ovónők

Óvodai csoportok

kicsi

50

-

Tanévzáró ünnepély

András Emilia

András Emilia

Óvodai csoportok

kicsi

60

-

Farsangi bál

Egyed Tünde

Szülők, ovónők

Óvodai csoportok

kicsi

50

-

Tanévzáró ünnepély

Egyed Tünde

Egyed Tünde

Óvodai csoportok

kicsi

60

-

Farsangi bál

András Angella

Szülők, ovónők

Óvodai csoportok

közép

54

Emléklap

Gyereknap

András Angella

András Angella

Óvoda udvara

közép

52

-

Farsangi bál

Török-Lázár Anna

Szülők, ovónők

Óvodai csoportok

nagy

54

Emléklap

Tanévzáró ünnepély

Török-Lázár Anna

Török-Lázár Anna

Óvodai csoportok

nagy

100

Emléklap, oklevél

Anyák napja

Török-Lázár Anna

Török-Lázár Anna

Óvodai terem

nagy

50

-

Fantáziaverseny-rajz

Török-Lázár Anna

Liceul Tehn. Agr., Seini

Levező

nagy

9

Emléklap, oklevél

Farsangi bál

   Szőcs Edith

Szülők, ovónők

Óvodai csoportok

vegyes

10

Emléklap

Tanévzáró ünnepély

   Szőcs Edith

   Szőcs Edith

Óvodai csoportok

vegyes

20

Emléklap

Anyák napja

   Szőcs Edith

   Szőcs Edith

Óvodai terem

vegyes

20

-

Föld napja

György Regina

Székely Mózes Ált. Isk.

A község területén

E.A

17

Oklevél

Az én Lövétém-rajz

György Regina

Székely Mózes Ált. Isk., Lövéte Önkormányzata, Felső Homoródmente Kistérség

Lövétei Halastó

E.A

17

1,2,3 helyezés

Anyák napja

György Regina

György Regina

Osztályterem

E.A

17

-

Egészséges táplálkozás

György Regina

Hargita Megye Tanácsa

Levelező

E.A

17

-

Föld napja

Szikszai Berta

Székely Mózes Ált. Isk.

A község területén

E.B

16

Oklevél

Az én Lövétém-rajz

Szikszai Berta

Székely Mózes Ált. Isk., Lövéte Önkormányzata, Felső Homoródmente Kistérség

Lövétei Halastó

E.B

16

1,2,3 helyezés

Anyák napja

Szikszai Berta

Szikszai Berta

Osztályterem

E.B

16

-

Egészséges táplálkozás

Szikszai Berta

Hargita Megye Tanácsa

Levelező

E.B

16

-

Farsangi bál

Mag Ottilia

Mag Ottilia + szülők

Osztályterem

1

40

-

Játszóház Micimackó

Mag Ottilia

Mag Ottilia

Csíkszereda

1

19

-

Március 15.-i ünnepség

Mag Ottilia

Lövéte Önkormányzata, Mag Ottilia

Hősök Sírja

-

250

-

Magyar Kultúra Napja

Mag Ottilia

Tanítók

Audiovizuális terem

0-4

120

Csoportos

Víz Napja

Mag Ottilia

Mag Ottilia

Osztályerem

1

19

-

Anyák Napja

Mag Ottilia

Mag Ottilia

Osztályterem

1

50

-

Gyermeknap

Mag Ottilia

Székely Mózes Ált. Isk., Mag Ottilia

Lövétei Halastó

0-8

500

Versenyszámok szerinti helyezések

Mazsorett-kör

Mag Ottilia

Mag Ottilia

Torna terem

1.,2.

18

-

Furulyakör

Mag Ottilia

Mag Ottilia

Osztályterem

1

12

-

Föld napja

Mag Ottilia

Mag Ottilia, Lövéte Önkormányzata, Székely Mózes Ált. Isk.

Lövéte község területe

0-8

120

-

Az én Lövétém-rajz

Mag Ottilia

Mag Ottilia, Lövéte Önkormányzata, Felső Homoródmente Kistérség

Levelező

1

19

1,2,3 helyezés

Vidám Versek Versmondó Versenye

Mag Ottilia

Móra Ferenc Ált. Isk. Székelyudvarhely

Móra Ferenc Ált. Isk. Székelyudvarhely

0-4.

1

3. helyezés

Kányádi Sándor Szavalóverseny

Mag Ottilia

Mag Ottilia, Gábor Áron Iskolaközpont

Online

0-4.

5

Különdíj és részvételi oklevél

Kirándulás

Mag Ottilia

Szülőbizottság, Mag Ottilia

Lövéte-Szeben

1

45

-

Szavak Szárnyán

Mag Ottilia

Piticot Alapítvány

Levelező

0-4.

9

1.,2. hely

Számok Szárnyán

Mag Ottilia

Piticot Alapítvány

Levelező

0-4.

9

1.,2. hely

Költészet Napja

Mag Ottilia

Tanítók

Osztályterem

1

19

1.,2.,3. helyezés

Húsvéti Vásár

Mag Ottilia

Tanítók

Népház

0-4.

100

-

Felolvasó Maraton

Mag Ottilia

Mag Ottilia, Hargita Megyei Könyvtára

Osztályterem

0-4.

128

-

III. A Szivárvány Csodái

Mag Ottilia

Oklándi Inkluzív Oktatási Központ

Oklándi Kultúrház

0-8.

19

Emléklap

Székely Mózes Focikupa

Mag Ottilia

Mag Ottilia, Demeter Emil, Székely Mózes Ált. Iskola

Focipálya

6.,7.,8.

80

1.,2. helyezés és különdíjak

Szánkóversenyek

Mag Ottilia

Mag Ottilia

Lövéte környéke

1

19

-

Trianon képkiállítás

Mag Ottilia

Nemzetsratégiai Kutatóintézet

Népiskola

7.,8.

50

-

Tanévzáró

Mag Ottilia

Mag Ottilia

Focipálya

0-8.

500

1.,2.,3. helyezések, különdíjak

Fától fáig szavalóverseny-egyéni

András Szilvia

Nagygalambfalvi Ált. Isk.

Online

2

1

-

Fától fáig szavalóverseny-csoportos

András Szilvia

Nagygalambfalvi Ált. Isk.

Online

2

7

-

Gyereknap

András Szilvia

Székely Mózes Ált. Iskola

Lövétei Halastó

2

19

-

Iskolai alvás- 2 napos program

András Szilvia

András Szilvia + szülők

Osztályterem

2

21

-

Földnapi falutakarítás

András Szilvia

Székely MózesÁlt. Isk.

Lövéte község területe

2

20

-

Napsugár Levelezőverseny

Mihály Julianna

Napsugár Gyermeklapok

Levelező

3

26

-

“Szárnyak” Levelezőversenyek

Mihály Julianna

Piticot Alapítvány

Levelező

3

26

1.,2. helyezések

Szavalóverseny

Mihály Julianna

Mihály Julianna

Osztályterem

3

26

-

Húsvéti vásár

Mihály Julianna

Tanítók

Népház

3

26

-

Föld napja

Székely Mózes Ált. Isk.

Lövéte község területe

3

10

-

Csapatverseny március 15.-én

Mihály Julianna

Tanítók

Audiovizuális terem

3

20

Csapatdíjak 1.,2.,3. helyezések

Gyereknap

Mihály Julianna

Székely MózesÁlt. Isk.

Lövétei Halastó

3

26

-

Évzáró

Felolvasómaraton

Mihály Julianna

Hargita Megyei Könyvtár

Osztályterem

3

26

-

Úszótanfolyam

András Mónika-Mária

Norbex Kft.

Csíki Csobbanó

4

27

-

Napsugár Levelezőverseny

András Mónika-Mária

Napsugár Gyermeklapok

Levelező

4

28

Jutalomtábor

“Szárnyak” Levelezőversenyek

András Mónika-Mária

Piticot Alapítvány

Levelező

4

6

-

Kányádi Sándor Szavalóverseny

András Mónika-Mária

Gábor Áron Iskolaközpont

Online

4

2

 1. díj

Fától fáig Szavalóverseny

András Mónika-Mária

Nagygalambfalvi Ált. Iskola

Online

4

11

            -

Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Verseny

András Mónika-Mária

Baczkamadarasi Kisgergely Ref. Kol.

Baczkamadarasi Kisgergely Ref. Kol.

4

28

 1. hely

Húsvéti Vásár

András Mónika-Mária

Tanítók

Népház

4

28

-

József Attila Versmondó Verseny

András Mónika-Mária

Online

4

2

-

Brenyó Mihály Mat. Vers.

András Mónika-Mária

Siklódi L. Ditró

Levelező

4

2

-

III. Szivárvány Csodái

András Mónika-Mária

Oklándi Inkluzív Oktatási Központ

Oklándi Kultúrház

4

10

-

Felolvasómaraton

András Mónika-Mária

Hargita Megyei Könyvtár

Osztályterem

4

28

-

Nők Napja

András Mónika-Mária

András Mónika-Mária

Osztályterem

4

kb. 50

-

Föld Napja

András Mónika-Mária

Székely Mózes Ált. Isk.

Lövéte község területe

4

28

-

Szánkózás, sízés

András Mónika-Mária

Lobogó Panzió Homoród

Lobogó Panzió

4

28

-

Március 15.-i csapatverseny

András Mónika-Mária

Tanítók

Audiovizuális terem

4

28

Csapatdíjak 1.,2.,3. helyezés

Vidám Versek Versmondó Versenye

András Mónika-Mária

Móra Ferenc Ált. Isk.

Móra Ferenc Ált. Isk.

4

7

-

Gyerekkórus

András Mónika-Mária

András Mónika-Mária

Osztályterem

4

10

-

Furulyakör

András Mónika-Mária

András Mónika-Mária

Osztályterem

4

8-10

-

Gyereknap

András Mónika-Mária

Székely Mózes Ált. Isk.

Lövétei Halastó

4

25

-

Évzáró

András Mónika-Mária

András Mónika-Mária

Osztályterem

4

28

-

Fali Újság

András Mónika-Mária

András Mónika-Mária

Folyósó

4

28

Havi 2

Kirándulás

András Mónika-Mária

András Mónika-Mária + szülők

Kiruly sarka

4

kb. 50

-

Székely Mózes Focikupa

Gáspár Botond

Székely Mózes Ált. Isk.

Focipálya

6-8.

250

-

Föld napja

Gáspár Botond

Székely Mózes Ált. Isk.

Lövéte község területe

0-8.

250

-

Kirándulás

Gáspár Botond

Gáspár Botond

Gyimesbükk

5.A

45

-

“Hargita, táj, ember, történet” verseny

Gáspár Botond

Kályoni János Megyei Könyvtár

Levelező

5

6

-

Trianon képkiállítás

Gáspár Botond

Nemzetstratégiai Kutatóintézet

Népiskola

7-8.

60

-

Iskola diszkó

Orosz Ramona

Benedek Emőke

Népház

1-8.

250

-

Székely Mózes Focikupa

Orosz Ramona

Székely Mózes Ált. Isk.

Focipálya

6-8.

250

1.,2. helyezés és különdíj

Föld napja

Székely Mózes Ált. Isk.

Székely Mózes Ált. Isk.

Lövéte község területe

0-8.

250

-

Trianon képkiállítás

Orosz Ramona

Nemzetstratégiai Kutatóintézet

Népiskola

7-8.

60

-

Anyák Napja

György Gabriella

György Gabriella

Templom

4

28

-

Suli diszkó

György Gabriella

Benedek Emőke

Népház

1-8.

250

-

Székely Mózes Focikupa

György Gabriella

Székely Mózes Ált. Isk.

Focipálya

6-8.

250

-

Föld napja

György Gabriella

Székely Mózes Ált. Isk.

Lövéte község területe

0-8.

250

-

Gyermeknap

György Gabriella

Székely Mózes Ált. Isk.

Lövétei Halastó

0-8.

250

-

Trianon képkiállítás

György Gabriella

Nemzetstratégiai Kutatóintézet

Népiskola

7-8.

60

-

Nagyböjti Rajzpályázat

György Gabriella

Szent Gellért Alapítvány

Templom

0-8.

180

1.,2.,3. helyezés, különdíjak

Székely Mózes Focikupa

Egyed Emilia

Székely Mózes Ált. Isk.

Focipálya

6-8.

250

-

Föld napja

Egyed Emilia

Székely Mózes Ált. Isk.

Lövéte község területe

0-8.

250

-

Iskola diszkó

Egyed Emilia

Benedek Emőke

Népház

1-8.

250

-

Gyermeknap

Egyed Emilia

Székely Mózes Ált. Isk.

Lövétei Halastó

0-8.

250

-

Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny

Egyed Emilia

Károli Gáspár Református Egyetem

Online

5-8.

23

-

Rímfaragó

Egyed Emilia

Székely Mózes Ált. Isk.

Osztálytermek

5-8.

33

1.,2.,3. díjak

Székely Mózes Focikupa

Benedek Emőke

Székely Mózes Ált. Isk.

Focipálya

6-8.

250

-

Föld napja

Benedek Emőke

Székely Mózes Ált. Isk.

Lövéte község területe

0-8.

250

-

Iskola diszkó

Benedek Emőke

Benedek Emőke

Népház

1-8.

250

-

Gyermeknap

Benedek Emőke

Székely Mózes Ált. Isk.

Lövétei Halastó

0-8.

250

-

Farsangi Party

Benedek Emőke

Benedek Emőke

Osztályterem

8.B

19

-

Korcsolyázás

Benedek Emőke

Benedek Emőke

Szentegyháza

8.B

20

-

Székely Mózes Focikupa

Demeter Emil

Székely Mózes Ált. Isk.

Focipálya

6-8.

250

1.,2. helyezés, különdíjak

Homoródok Kupája

Demeter Emil

László Gyula Ált. Isk.

László Gyula Ált. Isk.

5-8.

20

  két 2. helyezés

Székely Mózes Focikupa

     Szikszai Tünde

Székely Mózes Ált. Isk.

Focipálya

6-8.

250

-

Föld napja

Szikszai Tünde

Székely Mózes Ált. Isk.

Lövéte község területe

0-8.

250

-

Iskola diszkó

Szikszai Tünde

Benedek Emőke

Népház

1-8.

250

-

Gyermeknap

 Szikszai Tünde

Székely Mózes Ált. Isk.

Lövétei Halastó

0-8.

250

-


 

 

În anul școlar 2021-2022 s-au identificat următoarele puncte tari:

 • Personalul didactic calificat în totalitate.
 • Preocuparea cadrelor didactice pentru activitatea de dezvoltare peofesională.
 • Buna colaborare cu primăria locală.
 • Săli corespunzătoare pentru derularea activităților extracurriculare
 • Existența unor parteneriate internaționale.

În anul școlar 2021-2022 s-au identificat următoarele arii de imbunătățire:

 • Pe proiectarea, monitorizarea și evaluarea activităților derulate.
 • Înregistrarea și prelucrarea procedurilor de evaluare.
 • Stabilirea disciplinelor opționale.
 • Întărirea activităților în cadrul comisiilor metodice.
 • Colaborarea școală-părinți

Propuneri, soluții de optimizare a situației urmărind creșterea calității în educație:

 • Activizarea echipelor de lucru.
 • Revizuirea fișelor de posturi și a fișelor de evaluare.
 • Elaborarea programelor de opționale, și avizarea lor.
 • Elaborarea planurilor manageriale le fiecare compartiment de activitate.
 • Întocmirea orelor de audiență.

                                                                                                                        Aprobat,

                                                                                                        în Consiliul de Administrație                       Director,

Mag Ottilia                                                                                      În ședința din data de 29.08.2022

Elérhetőségek

Székely Mózes Általános Iskola
Lövéte, 1102-es szám
Tel: 0266 220 726
Fax: 0266 220 726
Mobil: 0787 527 799

E-mail:

            sc.szekelymozes@eduhr.ro

      

Honlap: www.szekelymozes.ro

október 2023
hétkedszecsüpénszovas
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com